01

അനിതരം അസാധാരണം

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിണറായിയ്ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഒഴിയേണ്ടി വരും 

02

Janam TV

Interview with Dr. Lakshmidasan

03

Manorama News

Interview with Dr. Lakshmidasan, the man with numerous degrees

04

Manorama news

“Book regarding Prophet Nabi is getting ready “

05

എണ്ണമില്ലാത്ത ബിരുദങ്ങളുടെ ഉടമ

മുംബൈ: ഒരു മനുഷ്യായുസില്‍ എത്രത്തോളം അറിവ് നേടാനാകുമോ അത്രയും അറിവ് നേടിയെടുത്താണ് പയ്യന്നൂര്‍ സ്വദേശി ഡോക്ടര്‍ ലക്ഷ്മി ദാസന്‍ മാതൃകയാകുന്നത്. മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ആറ് ഡോക്ടറേറ്റും ഡിലിറ്റുമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

06

Interview with Dr Lakshmidasan

by Asianet Middle East Radio

07

Interview with Dr Lakshmidasan

by Asianet Middle East Radio

08

Interview with Dr Lakshmidasan

by Asianet Middle East Radio

09

Interview with Dr Lakshmidasan

by Asianet Middle East Radio

10

Interview with Dr Lakshmidasan

by Arabian Radio Network in Dubai

11